Saüport Yazılımını Açık Kaynak Kodlu Olarak Yayma Kararının Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Sakarya Üniversitesi 13 yıldır sürdürdüğü uzaktan eğitim çalışmalarında bugün bulunduğu nokta itibariyle, 5 önlisans, 6 lisans, 3 yüksek lisans ve 2 sertifika programında kayıtlı yaklaşık 7000 öğrenci ile Türkiye’de bu konuda önde gelen Üniversiteler arasında yer alıyor. UZEM tarafından yapılan donanım, yazılım ve insan kaynakları yatırımları ve dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilmesi ile Uzaktan Eğitim konusunda Üniversitemiz diğer devlet ve vakıf üniversitelerine öncülük etmektedir.

Sakarya Üniversitesi’nde 13 sene önce ilk online dersin yayınladığı sistemden, bugün dünya çapında birçok gelişmiş sistemde olmayan ileri bir anlayış ile geliştirilmiş olan ve ismine SAUPORT adı verilen bir öğretim yönetim sistemi  (LMS) yazılımı kullanılmaktadır. Yaklaşık iki yıldır Advancity Şirketi ile birlikte geliştirme çalışmaları devam eden SAUPORT yazılımı ile, üniversitemizin ve ülkemiz üniversitelerinin uzaktan eğitim ve yönetim süreçlerini kolaylaştırmak,   daha kolay yönetilebilir, takip ve kontrol edilebilir hale getirmek için merkezi olarak yönetilebilen,   kolay kullanılabilen,  otomasyon sistemleriyle uyumlu,   mobil teknolojileri destekleyen bir uzaktan eğitim yönetim sisteminin tasarımı, geliştirilmesi ve uyarlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda geliştirilen ve 2009-2010 öğretim yılında aktif olarak kullanılan SAUPORT tüm beklentilerimizi karşılamakta ve önceki yıllarda kullandığımız veya testlerini yaptığımız ve dünyada da yaygın olarak kullanılan ancak Türk Yükseköğretim Sitemiyle yeterince uyum göstermeyen diğer paket yazılımların çok ötesinde bir yazılım olarak Türk Yükseköğretim Sisteminin hizmetine hazır hale gelmiştir.

Sakarya Üniversitesi dünyada SAKAI ve MOODLE gibi örneklerinde görülen yaygın olarak kullanılan yazılımlar gibi SAUPORT yazılımını AkademikLMS markasi ile açık kaynak kodlu olarak yayma kararı almıştır. Bu karar doğrultusunda Sakarya Üniversitesi ve Advancity tarafından geliştirilen yazılım tüm üniversitelerin ortak fayda sağlaması ve uzaktan eğitimin yaygınlaştırılması amacı ile açık kaynak kodlu halde sunulmaya başlanacaktır. Diğer üniversitelerle birlikte oluşturulması planlanan bir konsorsiyum tarafından Akademik Öğretim Yönetim Sisteminin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Saüport Yazılımını Açık Kaynak Kodlu Olarak Yayma Kararının Tanıtım Toplantısı Rektörlük sunum salonunda yapıldı. Tanıtım toplantısı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Elmas,  UZEM Müdürü Prof. Dr. Orhan Torkul ve Advancity Şirketi yetkililerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elmas, “Uzaktan öğretimin açık kodlu olarak Türkiye’de örneği yok, umarım bu Türkiye’deki uzaktan eğitime önemli bir katkı sağlar.” dedi. UZEM Müdürü Prof. Dr. Torkul: “Uzaktan eğitime gerçekten gönül vermiş hocalarımızın ve araştırma görevlilerinin bilgi ve birikimleri ile geliştirilmiş bir sistemi tüm yüksek öğretim hizmetine sunar durumundayız” şeklinde konuştu.

Tanıtım Toplantısından Görüntüler: