Ana Sayfa
Üniversite Ortak Dersleri

Üniversite Ortak Dersleri

Değerli Öğrencilerimiz,

2547 Sayılı Kanunun Madde 5 i) (Değişik : 29/5/1991 - 3747/1 md.) Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarı yıl olarak programlanır ve uygulanır.
Sakarya üniversitesi 2014 yılından itibaren zorunlu ortak dersleri uzaktan eğitim desteği ile yürütmektedir. Derslerin işleyiş şekli e-ders,  video ve örgün derslerden oluşmaktadır.
Uzaktan eğitim materyallerine SABİS (https://sabis.sakarya.edu.tr/) platformu üzerinden kullanıcı adı (öğrenci numarası) ve şifresi ile erişebilmektedirler. Dersin öğretim elemanı tarafından verilen örgün dersler daha önceden belirlenen yer ve zaman diliminde yapılmaktadır. Ara sınav, kısa sınav, ödev ve proje gibi uzaktan eğitim aktiviteleri ile yapılmaktadır. Gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, uzaktan öğretimde % 20'den fazla olamamaktadır. Aynı zamanda bu dersler haftalık olarak örgün eğitim ile uygulanmaktadır.

2017-2018 Bahar Dönemi Üniversite Ortak Dersleri Örgün Ders Günleri ve Yerleri;

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: Her Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında Fen Edebiyat Fakültesi C Blok, Z 05 nolu derslikte yapılacaktır.
Türk Dili: Her Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında Fen Edebiyat Fakültesi C Blok, Z 04 nolu derslikte yapılacaktır.

Not: Bu derslere tüm öğrenciler katılabilir. Bu dersi alan öğrencilerin ders ile ilgili çalışmaları (sınav, ödev vb.) SABİS platformundan kullanıcı adları ve şifreleri ile girerek yapmaları gerekmektedir.
Derslerin genel işleyişi Tablo.1.de sunulmuştur.

Tablo1.Ortak derslerin not dağılımları ve kredi miktarları

Dersin Adı

1. Kısa Sınav

2. Kısa Sınav

1. Ödev

Ara Sınav

Final

Kredi

AKTS

ING

% 15

% 15

% 20

% 50

% 80

4+0

4

ATA

% 15

% 15

% 20

% 50

% 80

4+0

4

TUR

% 15

% 15

% 20

% 50

% 80

4+0

4

Sakarya Üniversitesi bünyesinde uzaktan olarak eğitim verilen 5i ortak derslerinin koordinatörleri Tablo2.de sunulmuştur.

Tablo2.Sakarya Üniversitesi 2017-2018 Dönemi Ortak Ders Koordinatörleri

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi http://www.tarih.sakarya.edu.tr

Öğr. Gör. Betül YAZGAN

Öğr. Gör. Cemile Ebru SAYGI

Türk Dili

http://www.tde.sakarya.edu.tr

Öğr. Gör. Gökhan EKŞİ

İngilizce

http://www.elt.sakarya.edu.tr

Öğr. Gör. Erkan ÖZDEN